PRODUKCJA

Przedstawiamy „serce” Bio-earth. To tutaj nasi profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem oraz zaangażowaniem produkują profesjonalne produkty z sektora chemii przemysłowej, klimatyzacji, wentylacji, chłodnictwa oraz urządzenia i maszyny wspomagające utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych.

Głównym aspektem pracy Działu Produkcji jest działalność badawczo-rozwojowa, związana z bezpieczeństwem naszych produktów zarówno dla środowiska jak i dla użytkowników. W tym celu w 2014 roku wdrożyliśmy wewnętrzne laboratorium, zwiększając w ten sposób możliwości realizacji i testowania, aby móc tworzyć nowe i coraz bardziej wydajne produkty.

Zbigniew Podolski - Dział Aerozoli

Mariusz Landowski - Dział Solventy

Radosław Brzeczkowski - Dział Maszyn

BIO-EARTH SP. Z O.O.